, kterým se vydává předpis L 8400 "Zkratky a kódy"


Published: 1991

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
387/1991 Sb.Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými

ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o

civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů, výnos

ze dne 28. srpna 1991 č. j. 19 066/1991, kterým se vydává předpis L

8400 "Zkratky a kódy".Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991.Do výnosu lze nahlédnout na Federálním ministerstvu dopravy a u Státní

letecké inspekce.Distribucí výnosu je pověřeno Řízení letového provozu ČSFR, Letecká

informační služba - letiště Praha Ruzyně, PSČ 160 08.