o stanovení cen pro prodej v drobném zabavených luštěnin


Published: 1920

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
591/1920 Sb.Vyhláškaministerstva pro zásobování liduze dne 21. října 1920o stanovení cen pro prodej v drobném zabavených luštěnin a olejnatých

plodin.Změna: 147/1921 Sb.Na základě § 6 nařízení vlády republiky Československé ze den 11.

června 1920, č. 390 Sb. z. a n., stanoví se v souhlasu s ministerstvem

financí pro luštěniny a olejnaté plodiny zabavené tímto nařízením tyto

ceny pro prodej v drobném:

|hrách |Kč |5,- |za |1 |kg |

|čočka |" |5,50 |" |1 |" |

|fazole |Kč |4,50 |za |1 |kg |

|peluška (jako poživatina) |" |3,50 |" |1 |" |

|peluška (jako krmivo) |" |3,- |" |1 |" |

|boby (jako poživatina) |" |3,10 |" |1 |" |Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve Sbírce zákonů a

nařízení.Ministr pro zásobování lidu:Průša v. r.