o vydání korunových mincí měny československé


Published: 1922

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
155/1922 Sb.Nařízenívlády republiky Československéze dne 26. května 1922o vydání korunových mincí měny československé.§ 1.Podle zákona ze dne 1. března 1921, čís. 94 Sb. z. a n., počne Bankovní

úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati podle vyhlášky

uveřejněné zároveň s čís. 156 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v

Praze i u všech svých odboček korunové mince měny československé.§ 2.Těchto korunových mincí (§ 1) bude dáno do oběhu celkem nejvíce za 100

milionů Kč.§ 3.Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr

financí.Dr. Beneš v. r.Šrámek v. r.Dr. Dolanský v. r.Habrman v. r.Staněk v. r.Černý v. r.L. Novák v. r.Dr. Vrbenský v. r.Dr. Dérer v. r.A. Novák v. r.Tučný v. r.Srba v. r.Dr. Šrobár v. r.Dr. Mičura v. r.