o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 224/2004 Sb.


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
RS05/2004SDĚLENÍMinisterstva vnitrao opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých

podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a

vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské

produktyMísto označení "§ 8" nad nadpisem Účinnost má správně být označení "§

6".