o jednotných mezinár. ustanoveních o výstroji motor. vozidel


Published: 1969

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
95/1969 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 27. června 1969o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje

motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)Na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci

(ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a

součástí motorových vozidel, Ženeva, 20. března 1958 (č. 176/1960 Sb.)

Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi

OSN, že bude napříště používat1. Jednotná ustanovení týkající se homologace světel pro osvětlení

státní poznávací značky motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich

přívěsů (Předpis č. 4).2. Jednotná ustanovení týkající se homologace ukazatelů směru

motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich přívěsů (Předpis č. 6).3. Jednotná ustanovení týkající se homologace světel obrysových, světel

koncových a světel brzdových motorových vozidel (vyjma motocyklů) a

jejich přívěsů (Předpis č. 7).4. Jednotná ustanovení týkající se homologace světlometů pro

automobily, dávající asymetrické tlumené světlo a dálkové světlo nebo

některé z těchto světel, osazených halogenními žárovkami (žárovkami H

1) a homologace žárovek H 1 (Předpis č. 8).Pro Československou socialistickou republiku vstoupily v platnost

Předpisy č. 4, 6, 7 a 8 dnem 17. června 1969.Do českého znění Předpisů č. 4, 6, 7 a 8 lze nahlédnout v Ústředí

vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.^*)Ing. Marko v.r.*) České znění Předpisů č. 4, 6, 7 a 8 lze rovněž objednat pod č.

0188524/28007, 0222957/32917, 0222958/32918, 0222139/32805 v ÚVTEI,

Praha 1, Konviktská č. 5.