o opravě tiskové chyby v zákonu o rodině č. 94/1963 Sb.


Published: 1964

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
78/1964 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě tiskové chyby v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb.Ve slovenském vydání Sbírky zákonů, v § 86 odst. 3 zákona o rodině č.

94/1963 Sb. se opravuje tisková chyba, takže tento odstavec správně

zní:"(3) Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh."Redakce