rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
251/2004 Sb.SDĚLENÍMinisterstva financíze dne 22. dubna 2004,kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček

celních úřadů k výkonu jejich působnostíMinisterstvo financí podle § 10 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní

zákon, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje rozhodnutí ze dne 13.

června 2002, zveřejněné ve sdělení č. 270/2002 Sb., kterým byly zřízeny

pobočky celních úřadů pro výkon jejich působnosti.Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.Ministr:Mgr. Sobotka v. r.