změna vyhlášky k provedení zákona o ochraně přírody a krajiny


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
30/2009 Sb.VYHLÁŠKAze dne 12. ledna 2009,kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České

republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisůMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. c) a

§ 90 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004

Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č.

312/2008 Sb.:Čl. IVyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č.

105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb.,

vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č.

381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb.,

vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb., vyhlášky č.

425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vyhlášky č. 141/2007 Sb.,

vyhlášky č. 267/2007 Sb., vyhlášky č. 60/2008 Sb. a vyhlášky č. 75/2008

Sb., se mění takto:V příloze č. V se slova „Boubínský prales PT Horní Vltavice, Včelná p.

B. + Výnos MŠVU č. 2.224/58 (15. 1. 1958), Dářko ZR Radostín u Vojnova

Městce, Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933), Novozámecký rybník CL

Jestřebí, Zahrádky Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933), Klokočka

MB Bělá p. B. + Výnos MK č. 18.830/56 (14. 1. 1956), Peklo CL Kvítkov,

Zahrádky, Sosnová Výnos MKI č. 13.903/67 (18. 11. 1967), Swamp CL Doksy

Výnos MK ČSR č. 17.976/72 (29. 12. 1972), Šejval PU Radhošť Vyhláška

ONV Pardubice (12. 5. 1982), Holina CH Lázně Kynžvart, Valy u Mar.

Lázní Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990), Modlivý důl RK

Potštejn + Výnos MK č. 2.783/56 (4. 7. 1956) a U Houkvice RK Petrovice

n. Orlicí + Výnos MK č. 45.964/54 (5. 8. 1954)“ zrušují.Čl. IIZrušuje se:1. Příloha č. XXIX výnosu Ministerstva kultury ČSR č. 17.094/87-VI/2, o

vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných

nalezišť, ze dne 21. prosince 1987.2. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.976/72, o zřízení chráněné

studijní plochy „Swamp“, ze dne 29. prosince 1972.3. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 2.783/56, o zřízení státní

přírodní rezervace „Modlivý důl“, ze dne 4. července 1956.4. Výnos Ministerstva kultury č. 26.374/54 - IX, o zřízení rezervace „U

Glorietu“, ze dne 5. června 1954.5. Výnos Ministerstva kultury č. 45.964/54 - IX, o zřízení rezervace „U

Houkvice“, ze dne 5. srpna 1954.6. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 2.224/58 - D/1, o novém

vyhlášení a rozšíření státní přírodní rezervace „Boubínský prales“, ze

dne 15. ledna 1958.7. Výnos Ministerstva kultury č. 18.830/55, o zřízení státní přírodní

rezervace „Klokočka“, ze dne 14. ledna 1956.Čl. IIIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.Ministr:RNDr. Bursík v. r.

Related Laws