změna vyhlášky o Řádu zdravotní a odborné způsobilosti na dráze


Published: 2007

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
305/2007 Sb.VYHLÁŠKAze dne 21. listopadu 2007,kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se

vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování

dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,

o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb.,

zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb. a zákona č. 191/2006

Sb., k provedení § 45 odst. 3 zákona:Čl. IVyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou

způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění

vyhlášky č. 455/2000 Sb. a vyhlášky č. 194/2005 Sb., se mění takto:1. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a

zní:"(4) Řídit hnací vozidlo při posunu^9a) na dráze celostátní, regionální

a na vlečce na území České republiky kromě posunu drážních vozidel

obsazených cestujícími mohou osoby, které dosáhly věku 19 let.9a) § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou

se vydává dopravní řád drah“.".2. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 11a, 12 a 13 zní:"§ 9(1) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického

hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsoua) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou^10),b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A,d) odborná praxe při opravách a údržbě elektrických hnacích vozidel,

výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost

konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky

tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 24 týdnů,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(2) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického

hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a na vlečce

kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími jsoua) ukončené střední vzdělání s výučním listem^11) strojního,

elektrotechnického nebo dopravního zaměření,b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A; obsahové zaměření

zkoušky v položce 1. přílohy se zaměřuje pouze na posun,d) odborná praxe při opravách a údržbě elektrických hnacích vozidel,

výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost

konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technických

prohlídek tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 12 týdnů,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(3) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického

hnacího vozidla pouze na vlečce jsoua) ukončené střední vzdělání s výučním listem^11) strojního,

elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené

střední vzdělání s maturitní zkouškou^10),b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A; obsahové zaměření

zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,d) výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost

konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně 3 týdny,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 4 týdny,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(4) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového

hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsoua) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou^10),b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B,d) odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel,

výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost

konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky

tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 24 týdnů,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(5) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového

hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a na vlečce

kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími jsoua) ukončené střední vzdělání s výučním listem^11) strojního,

elektrotechnického nebo dopravního zaměření,b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B; obsahové zaměření

zkoušky v položce 1. přílohy se zaměřuje pouze na posun,d) odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel,

výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost

konstrukce a údržby vozidla a výcvik pro provádění technických

prohlídek tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 12 týdnů,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(6) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového

hnacího vozidla pouze na vlečce jsoua) ukončené střední vzdělání s výučním listem^11) strojního,

elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené

střední vzdělání s maturitní zkouškou^10),b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B; obsahové zaměření

zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,d) výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost

konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně 3 týdny,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 4 týdny,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(7) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení parního

hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsoua) odborná způsobilost k řízení elektrického nebo motorového hnacího

vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce, jedoucího jako

vlak^11a),b) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části C,c) doklad o znalosti obsluhy lokomotivního kotle^12),d) jízdní výcvik v řízení a obsluze parního hnacího vozidla pod dozorem

v délce nejméně 160 hodin,e) zkouška podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) této vyhlášky.(8) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního

hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsoua) ukončené střední vzdělání s výučním listem^11) strojního,

elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené

střední vzdělání s maturitní zkouškou^10),b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části D,d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a

oprav v délce nejméně 4 týdny,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 60 hodin,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(9) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního

hnacího vozidla pouze na vlečce jsoua) základní vzdělání^13),b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části D; obsahové zaměření

zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a

oprav v délce nejméně 4 týdny,e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod

dozorem v délce nejméně 40 hodin,f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí.(10) Podmínky odborné způsobilosti osob k řízení hnacího vozidla na

dráze celostátní, regionální a vlečce, jedoucího jako vlak^11a),

jestliže žadatel je držitelem průkazu způsobilosti k řízení hnacího

vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a vlečce, jsoua) praxe v řízení hnacího vozidla při posunu po dobu nejméně tři roky a

jízdní výcvik v řízení a obsluze příslušného druhu hnacího vozidla při

jízdě vlaku pod dozorem v délce nejméně 8 týdnů, prováděný

bezprostředně před vykonáním zkoušky, nebo jízdní výcvik v řízení a

obsluze příslušného druhu hnacího vozidla při jízdě vlaku pod dozorem v

délce nejméně 3 roky,b) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového

zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A nebo části B,

položky 1. a 2. podle příslušného druhu hnacího vozidla,c) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před

zkušební komisí, zaměřená na znalost pravidel pro provozování dráhy a

provozování drážní dopravy, podmínek pro stavby dráhy a

provozuschopnosti dráhy podle přílohy č. 4 části A nebo B a příslušného

druhu hnacího vozidla.10) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů.11) § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.11a) § 1 písm. k) vyhlášky č. 173/1995 Sb.12) § 8 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich

konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších

předpisů.13) § 45 zákona č. 561/2004 Sb.".3. V § 15 odst. 1 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:"2. dráha celostátní, regionální a vlečka na území České republiky;

pouze pro řízení hnacího vozidla při posunu s výjimkou posunu s

drážními vozidly obsazenými cestujícími (C-P),".Dosavadní body 2 až 7 se označují jako body 3 až 8.4. V § 16a odst. 2 písm. e) se slova "čtyři týdny" nahrazují slovy "160

hodin, z toho 48 v noční době^15a)".Poznámka pod čarou č. 15a zní:"15a) § 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.".5. V § 18 odst. 2 písm. b) se slova "a rozdílová zkouška podle § 16a"

nahrazují slovy "a zkouška podle § 9 odst. 7 a 10 nebo § 16a".Čl. IITato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.Ministr:Ing. Řebíček v. r.

Related Laws