zrušení vyhl. o skladování, přechovávání a zacházení s prachem


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
494/2002 Sb.VYHLÁŠKAze dne 18. listopadu 2002,kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování,

přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem,

zápalkami a střelivemČeský báňský úřad stanoví podle § 86 odst. 6 zákona č. 288/1995 Sb., o

střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních):§ 1Vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a

zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a

střelivem, se zrušuje.§ 2Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2002.Předseda:prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.