o výši odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí


Published: 1992

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
274/1992 Sb.VYHLÁŠKAfederálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky

a ministerstva financí Slovenské republikyze dne 26. května 1992o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů

volebních komisíFederální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem

vnitra podle § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do

Federálního shromáždění, ve znění zákona č. 59/1992 Sb. (úplné znění č.

60/1992 Sb.), a podle § 22 odst. 3 bod 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani

ze mzdy, ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem

vnitra České republiky podle § 52 odst. 2 a 3 zákona České národní rady

č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákona České

národní rady č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.) a podle § 22

odst. 3 bod 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, a ministerstvo

financí Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem vnitra Slovenské

republiky podle § 51 odst. 2 a 3 zákona Slovenské národní rady č.

80/1990 Sb., o volbách do Slovenské národní rady, ve znění zákona

Slovenské národní rady č. 104/1992 Sb. (úplné znění č. 179/1992 Sb.), a

podle § 22 odst. 3 bod 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy,

stanoví:§ 1(1) Odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, který nemá

nárok na pracovní volno s náhradou mzdy ^1), činí částku 500 Kčs.

Odměna je osvobozena od daně ze mzdy.(2) Odměnu podle odstavce 1 vyplatía) v České republice obecní (městský) úřad nebo úřad, který plní funkci

obecního úřadu, v jehož obvodu je okrsková volební komise zřízena;b) ve Slovenské republice příslušný obecní úřad nebo městský úřad a v

hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě a v městě Košice příslušný

magistrát.(3) Odměna se vyplatí do 30 dnů od ukončení činnosti okrskových

volebních komisí.§ 2(1) Zaměstnavatel, který vyplatil náhradu mzdy nebo platu,^2) uplatní

nárok na úhradu této náhrady ua) federálního ministerstva vnitra, jde-li o členy Ústřední volební

komise;b) ministerstva vnitra České republiky, jde-li o členy České volební

komise a krajských volebních komisí v České republice;c) ministerstva vnitra Slovenské republiky, jde-li o členy Slovenské

volební komise;d) okresních úřadů, jde-li o členy okresních volebních komisí v České

republice a členy krajských volebních komisí a okresních volebních

komisí ve Slovenské republice;e) úřadu uvedeného v § 1 odst. 2, jde-li o členy okrskových volebních

komisí.(2) Náhrady vyplatí orgány uvedené v odstavci 1 zaměstnavatelům do 15

dnů od uplatnění nároku.§ 3Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky:Doc.Ing. Klaus CSc. v.r.Ministr financí České republiky:Ing. Špaček v.r.Ministr financí Slovenské republiky:Ing. Dančo CSc. v.r.1) § 52 odst. 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního

shromáždění (úplné znění č. 60/1992 Sb.). § 52 odst. 3 zákona České

národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady (úplné

znění č. 120/1992 Sb.).§ 51 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 80/1990 Sb., o volbách do

Slovenské národní rady (úplné znění č. 179/1992 Sb.).2) § 52 odst. 2 zákona č. 47/1990 Sb.§ 52 odst. 2 zákona České národní rady č. 54/1990 Sb.§ 51 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 80/1991 Sb.