rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní sml. vyššího stup.


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
117/2015 Sb.SDĚLENÍMinisterstva práce a sociálních věcíze dne 30. dubna 2015o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího

stupněMinisterstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o

kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 2

ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016, uzavřený dne

12. 2. 2015 mezi Odborovým svazem Stavba ČR, Odborovým svazem

pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a

Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je s účinností od

prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení, závazný i

pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném

kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE 08.1,16.23, 22.23,

23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42 a 43.S obsahem Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze

seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na

internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

(www.mpsv.cz).Ministryně:Mgr. Marksová v. r.

Related Laws