změna prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách, jménu a příjmení


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
539/2005 Sb.VYHLÁŠKAze dne 15. prosince 2005,kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.

301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:Čl.IVyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky

č. 566/2002 Sb. a vyhlášky č. 660/2004 Sb., se mění takto:1. V příloze č. 1 v Jihomoravském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou

působností" v bodě 20. "Znojmo", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 9.

"Mikulovice", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských

obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 5.

"Plaveč" zrušuje.Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.2. V příloze č. 1 v Jihomoravském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou

působností" v bodě 20. "Znojmo", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 16.

"Znojmo", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských

obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se za bod

12. "Olbramkostel" vkládá nový bod 13. "Plaveč".Dosavadní body 13 až 17 se označují jako body 14 až 18.3. V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou

působností" v bodě 5. "Černošice", ve sloupci "Matriční úřad" se za bod

8. "Hradišťko" vkládá nový bod 9. "Jesenice".Dosavadní body 9 až 22 se označují jako body 10 až 23.4. V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou

působností" v bodě 5. "Černošice", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 9.

"Jesenice" sloupec "Seznam obcí, měst, městských částí, městských

obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" zní:

"1. Jesenice

2. Psáry

3. Vestec".5. V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou

působností" v bodě 5. "Černošice", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě

10. "Jílové u Prahy", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí,

městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu"

se bod 1. "Jesenice", bod 9. "Psáry" a bod 10. "Vestec" zrušují.Dosavadní body 2 až 8 se označují jako body 1 až 7.6. V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou

působností" v bodě 22. "Říčany" ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 3.

"Mnichovice", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských

obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 3.

"Kunice" zrušuje.Dosavadní body 4 až 12 se označují jako body 3 až 11.7. V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou

působností" v bodě 22. "Říčany" ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 6.

"Velké Popovice", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí,

městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu"

se za bod 3. "Křížkový Újezdec" vkládá nový bod 4. "Kunice".Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.Čl.IITato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.Ministr:Mgr. Bublan v. r.

Related Laws