o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí


Published: 2000

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
142/2000 Sb.VYHLÁŠKAČeské národní bankyze dne 16. května 2000o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou

československouČeská národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o

České národní bance:§ 1(1) Dnem 30. června 2000 se ukončuje platnost pamětních stříbrných

mincí vydaných v letech 1954 až 1992 Státní bankou československou

(dále jen "československé pamětní mince"), jejichž seznam je uveden v

příloze této vyhlášky. Tímto dnem přestávají být československé pamětní

mince zákonnými penězi^1) na území České republiky.(2) Československé pamětní mince vyměňují v době od 1. července 2000 do

30. června 2001 všechny banky^2) provádějící pokladní operace, v době

od 1. července 2001 do 30. června 2006 pouze Česká národní banka.§ 2Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2000.Guvernér:v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.viceguvernérPříl.Seznamčeskoslovenských pamětních mincí, jejichž platnost se ukončuje dnem 30.

června 20001. stříbrné desetikoruny na paměť 10. výročí Slovenského národního

povstání,^3)2. stříbrné pětadvacetikoruny na paměť 10. výročí Slovenského národního

povstání,^3)3. stříbrné desetikoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou

armádou,^4)4. stříbrné pětadvacetikoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR

Sovětskou armádou,^4)5. stříbrné padesátikoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou

armádou,^4)6. stříbrné stokoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou

armádou,^4)7. pamětní stříbrné desetikoruny k oslavám J. A. Komenského v roce

1957,^5)8. pamětní stříbrné desetikoruny k oslavám 250. výročí založení

inženýrských škol v Praze,^6)9. pamětní stříbrné desetikoruny k 20. výročí Slovenského národního

povstání,^7)10. pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 20. výročí osvobození

Československé socialistické republiky Sovětskou armádou,^8)11. pamětní stříbrné desetikoruny k 550. výročí upálení mistra Jana

Husa,^9)12. pamětní stříbrné desetikoruny "Velká Morava - 1100 let",^10)13. pamětní stříbrné desetikoruny k 500. výročí založení university v

Bratislavě,^11)14. pamětní stříbrné pětadvacetikoruny ke 150. výročí založení

Národního muzea v Praze,^12)15. pamětní stříbrné desetikoruny ke 100. výročí položení základního

kamene Národního divadla v Praze,^12)16. pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí prohlášení republiky

Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu,^13)17. pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana

Evangelisty Purkyně,^14)18. pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského

národního povstání,^15)19. pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského

národního divadla,^16)20. pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození V. I.

Lenina,^17)21. pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí osvobození

Československé socialistické republiky Sovětskou armádou,^17)22. pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí založení Komunistické

strany Československa,^18)23. pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí úmrtí P. O.

Hviezdoslava,^19)24. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí J. Mánesa,^19)25. pamětní stříbrné dvacetikoruny k 100. výročí úmrtí A.

Sládkoviče,^20)26. pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí úmrtí J. V.

Myslbeka,^20)27. pamětní stříbrné padesátikoruny k 25. výročí Únorového vítězství

československého pracujícího lidu,^21)28. pamětní stříbrné padesátikoruny k 200. výročí narození Josefa

Jungmanna,^22)29. pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí narození Bedřicha

Smetany,^23)30. pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození Janka

Jesenského,^24)31. pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození Stanislava

Kostky Neumanna,^25)32. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí Janka Krále,^26)33. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Viktora

Kaplana,^27)34. pamětní stříbrné padesátikoruny k 125. výročí úmrtí Jána

Kollára,^28)35. pamětní stříbrné stokoruny k 300. výročí úmrtí Václava Hollara,^29)36. pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození Zdeňka

Nejedlého,^30)37. pamětní stříbrné stokoruny k 75. výročí narození Julia Fučíka,^31)38. pamětní stříbrné padesátikoruny k 650. výročí založení mincovny v

Kremnici,^32)39. pamětní stříbrné stokoruny k 600. výročí úmrtí Karla IV.,^33)40. pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí narození Jána Botta,^34)41. pamětní stříbrné padesátikoruny k 30. výročí IX. sjezdu

Komunistické strany Československa,^35)42. pamětní stříbrné stokoruny k 650. výročí narození Petra

Parléře,^36)43. pamětní stříbrné stokoruny u příležitosti Československé

spartakiády 1980,^37)44. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Bohumíra

Šmerala,^38)45. pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta

Štúra,^39)46. pamětní stříbrné stokoruny k 20. výročí prvního letu člověka do

vesmíru,^40)47. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Otakara

Španiela,^41)48. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Ivana

Olbrachta,^42)49. pamětní stříbrné stokoruny ke 150. výročí zahájení provozu

koněspřežné železnice České Budějovice - Linec,^43)50. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí Karla Marxe,^44)51. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Jaroslava

Haška,^45)52. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky,^46)53. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí otevření Národního

divadla,^47)54. pamětní stříbrné pětisetkoruny k 100. výročí otevření Národního

divadla,^47)55. pamětní stříbrné stokoruny k 300. výročí narození Mateje Bela,^48)56. pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí narození Jana Nerudy,^49)57. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Antonína

Zápotockého,^50)58. pamětní stříbrné stokoruny k 200. výročí narození Jána Hollého,^51)59. pamětní stříbrné stokoruny k 125. výročí narození Martina

Kukučína,^52)60. pamětní stříbrné stokoruny k mistrovství světa a Evropy v ledním

hokeji,^53)61. pamětní stříbrné stokoruny k 10. výročí konference o bezpečnosti a

spolupráci v Evropě,^54)62. pamětní stříbrné stokoruny k 250. výročí úmrtí Petra Brandla,^55)63. pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové

rezervace Praha,^56)64. pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové

rezervace Český Krumlov,^56)65. pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové

rezervace Telč,^56)66. pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové

rezervace Bratislava,^56)67. pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové

rezervace Levoča,^56)68. pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí úmrtí Karla Hynka

Máchy,^57)69. pamětní stříbrné pětisetkoruny k 100. výročí narození Josefa

Lady,^58)70. pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem koně Převalského,^59)71. pamětní stříbrné stokoruny k 225. výročí založení Banické akademie

v Banské Štiavnici,^60)72. pamětní stříbrné stokoruny k Světové výstavě poštovních známek

Praga 1988,^61)73. pamětní stříbrné pětisetkoruny k 125. výročí založení Matice

slovenské,^62)74. pamětní stříbrné padesátikoruny k 300. výročí narození Juraje

Jánošíka,^63)75. pamětní stříbrné pětisetkoruny k 20. výročí československé

federace,^64)76. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Martina

Benky,^65)77. pamětní stříbrné padesátikoruny k 150. výročí zahájení železniční

dopravy na trati Břeclav - Brno,^66)78. pamětní stříbrné stokoruny k 50. výročí událostí 17. listopadu

1939,^67)79. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Karla Čapka,^68)80. pamětní stříbrné stokoruny k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého,^69)81. pamětní stříbrné stokoruny k 100. konání závodu Velká

pardubická,^70)82. pamětní stříbrné padesátikoruny k prvnímu výročí svatořečení Anežky

České,^71)83. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Bohuslava

Martinů,^72)84. pamětní stříbrné padesátikoruny k 150. výročí zahájení plavby

prvního českého parníku Bohemia,^73)85. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Antonína

Dvořáka,^74)86. pamětní stříbrné stokoruny k znovuotevření Stavovského divadla v

Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta,^75)87. pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem lázní Karlovy Vary,^76)88. pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem lázní Mariánské

Lázně,^76)89. pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem lázní Piešťany,^76)90. pamětní stříbrné pětisetkoruny k 400. výročí narození Jana Amose

Komenského,^77)91. pamětní stříbrné stokoruny k 50. výročí vyhlazení Lidic a

Ležáků,^78)92. pamětní stříbrné stokoruny ke 175. výročí založení Moravského

zemského muzea v Brně,^79)93. pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí československého

tenisu,^80)94. pamětní stříbrné stokoruny k 1000. výročí založení Břevnovského

kláštera,^81)95. pamětní stříbrné stokoruny ke 100. výročí založení Muzeální

slovenské společnosti.^82)1) § 16 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.3) Vyhláška č. 36/1954 Sb., o vydání stříbrných desetikorun a

pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání.4) Vyhláška č. 19/1955 Sb., o vydání stříbrných desetikorun a

pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí

osvobození Československé republiky Sovětskou armádou.5) Vyhláška č. 16/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k

oslavám J. A. Komenského v roce 1957.6) Vyhláška č. 27/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k

oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze.7) Vyhláška č. 164/1964 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun

k 20. výročí Slovenského národního povstání.8) Vyhláška č. 27/1965 Sb., o vydání pamětních stříbrných

pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické

republiky Sovětskou armádou.9) Vyhláška č. 83/1965 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k

550. výročí upálení mistra Jana Husa.10) Vyhláška č. 61/1966 Sb., o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání

pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET".11) Vyhláška č. 76/1967 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun

k 500. výročí založení university v Bratislavě.12) Vyhláška č. 51/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných mincí.13) Vyhláška č. 138/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20.

výročí vítězství čs. pracujícího lidu.14) Vyhláška č. 83/1969 Sb., o vydání pamětní stříbrné

pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně.15) Vyhláška č. 101/1969 Sb., o vydání pamětní stříbrné

pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání.16) Vyhláška č. 21/1970 Sb., o vydání pamětní stříbrné

pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla.17) Vyhláška č. 45/1970 Sb., o vydání pamětních stříbrných mincí k 100.

výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé

socialistické republiky Sovětskou armádou.18) Vyhláška č. 31/1971 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa.19) Vyhláška č. 124/1971 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních

stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa.20) Vyhláška č. 20/1972 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun

k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun

k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka.21) Vyhláška č. 3/1973 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun

k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu.22) Vyhláška č. 78/1973 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna.23) Vyhláška č. 12/1974 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

150. výročí narození Bedřicha Smetany.24) Vyhláška č. 114/1974 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského.25) Vyhláška č. 48/1975 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna.26) Vyhláška č. 47/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí úmrtí Janka Krále.27) Vyhláška č. 125/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Viktora Kaplana.28) Vyhláška č. 164/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 100. výročí úmrtí Jána Kollára.29) Vyhláška č. 17/1977 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

300. výročí úmrtí Václava Hollara.30) Vyhláška č. 105/1977 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého.31) Vyhláška č. 11/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

75. výročí narození Julia Fučíka.32) Vyhláška č. 42/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici.33) Vyhláška č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

600. výročí úmrtí Karla IV.34) Vyhláška č. 3/1979 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

150. výročí narození Jána Botta.35) Vyhláška č. 50/1979 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany

Československa.36) Vyhláška č. 13/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

650. výročí narození Petra Parléře.37) Vyhláška č. 56/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun u

příležitosti Československé spartakiády 1980.38) Vyhláška č. 128/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Bohumíra Šmerala.39) Vyhláška č. 176/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných

pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra.40) Vyhláška č. 38/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

20. výročí prvního letu člověka do vesmíru.41) Vyhláška č. 39/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Otakara Španiela.42) Vyhláška č. 106/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Ivana Olbrachta.43) Vyhláška č. 54/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice

- Linec.44) Vyhláška č. 113/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí úmrtí Karla Marxe.45) Vyhláška č. 5/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Jaroslava Haška.46) Vyhláška č. 6/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí úmrtí Samo Chalupky.47) Vyhláška č. 98/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun a

pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního

divadla.48) Vyhláška č. 16/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k

300. výročí narození Mateje Bela.49) Vyhláška č. 52/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k

150. výročí narození Jana Nerudy.50) Vyhláška č. 66/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k

100. výročí narození Antonína Zápotockého.51) Vyhláška č. 126/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k

200. výročí narození Jána Hollého.52) Vyhláška č. 3/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

125. výročí narození Martina Kukučína.53) Vyhláška č. 4/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji.54) Vyhláška č. 30/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.55) Vyhláška č. 31/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

250. výročí úmrtí Petra Brandla.56) Vyhláška č. 7/1986 Sb., o vydání stříbrných pamětních padesátikorun

s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova,

Telče, Bratislavy a Levoče.57) Vyhláška č. 44/1986 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy.58) Vyhláška č. 33/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun

k 100. výročí narození Josefa Lady.59) Vyhláška č. 34/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun s motivem koně Převalského.60) Vyhláška č. 35/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici.61) Vyhláška č. 55/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

Světové výstavě poštovních známek Praga 1988.62) Vyhláška č. 56/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun

k 125. výročí založení Matice slovenské.63) Vyhláška č. 57/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka.64) Vyhláška č. 58/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun

k 20. výročí československé federace.65) Vyhláška č. 59/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Martina Benky.66) Vyhláška č. 39/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati

Břeclav - Brno.67) Vyhláška č. 40/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

50. výročí událostí 17. listopadu 1939.68) Vyhláška č. 138/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Karla Čapka.69) Vyhláška č. 139/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

250. výročí úmrtí Jana Kupeckého.70) Vyhláška č. 358/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. konání závodu Velká pardubická.71) Vyhláška č. 411/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České.72) Vyhláška č. 482/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

100. výročí narození Bohuslava Martinů.73) Vyhláška č. 121/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku

Bohemia.74) Vyhláška č. 194/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

150. výročí narození Antonína Dvořáka.75) Vyhláška č. 199/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí

úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta.76) Vyhláška č. 402/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných

padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a

Piešťan.77) Vyhláška č. 112/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných

pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského.78) Vyhláška č. 268/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků.79) Vyhláška č. 269/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke

175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně.80) Vyhláška č. 468/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných

pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu.81) Vyhláška č. 469/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k

1000. výročí založení Břevnovského kláštera.82) Vyhláška č. 470/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke

100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti.