změna zákona o zmírnění majetkových křivd způsobených holocaustem


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
227/2002 Sb.ZÁKONze dne 9. května 2002,kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových

křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým

se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve

znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl.IV § 3 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových

křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým

se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve

znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se slova "do

31. prosince 2002" nahrazují slovy "do 31. prosince 2006".Čl.IIÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.