ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře


Published: 1999

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
126/1999 Sb.NÁLEZÚstavního souduJménem České republikyÚstavní soud rozhodl dne 19. května 1999 v plénu o návrhu přednosty

Okresního úřadu v Opavě na zrušení obecně závazné vyhlášky města

Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na

území města Kravařetakto:Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o

chovu a držení zvířat na území města Kravaře vyjma článku č. 7 věty

první se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.Předseda Ústavního soudu:JUDr. Kessler v. r.