o výrobě lihu z ovoce, bobulí a vína


Published: 1921

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
272/1921 Sb.Nařízenívlády republiky Československéze dne 11. srpna 1921o výrobě lihu z ovoce, bobulí a vína.Na základě zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se

toto:§ 1.Nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. září 1920, č. 540

Sb. z. a n., se zrušuje.§ 2.K pálení lihu z ovoce, jeho zbytků, matolin a bobulí, jakož i ze všech

výrobků ovocných včetně ovocného moštu a odpadků dotyčné výroby, jest

potřebí povolení ministerstva financí, které může své podřízené úřady

zmocniti, aby povolení samy oddělovaly.K pálení lihu z vína, vinného moštu a vinných ssedlin jest potřebí

povolení ministerstva financí v dohodě s ministerstvem zemědělství.§ 3.Přestupky tohoto nařízení trestají se - bez újmy případného použití

důchodkových trestních předpisů - podle ustanovení § 2 zákona ze dne

15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.§ 4.Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho

pověřují se ministři financí a zemědělství.Černý v. r.Dr. Popelka v. r.Dr. Burger v. r.Dr. Hotowetz v. r.,též za ministra Hanačíka.Dr. Fatka v. r.Dr. Fajnor v. r.Dr. Gruber v. r.Dr. Mičura v. r.Dr. Kovařík v. r.Dr. Šusta v. r.Dr. Procházka v. r.Dr. Beneš v. r.Dr. Brdlík v. r.