o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků


Published: 2007

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
82/2007 Sb.SděleníMinisterstva práce a sociálních věcíze dne 5. dubna 2007o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním

smlouvám vyššího stupněMinisterstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s

ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním

vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 3. 2007

do 31. 3. 2007:1. Dodatek č. 1 (ze dne 14. 2. 2007) ke kolektivní smlouvě vyššího

stupněuzavřený meziČeskomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchuaSvazem obchodu a cestovního ruchu ČR.2. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 14. 3. 2007 s účinností od

1. března 2007 do dne účinnosti nové smlouvy, nejdéle však do 31.

prosince 2009)uzavřená meziOdborovým svazem energetiky a hornictvíaZaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu -- Společenstvo

těžařů ČR.Ministr:RNDr. Nečas v. r.