o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky


Published: 2014

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
191/2014 Sb.VYHLÁŠKAze dne 22. srpna 2014o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republikyMinisterstvo vnitra stanoví podle § 79 zákona č. 186/2013 Sb., o

státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o

státním občanství České republiky), (dále jen „zákon“):§ 1Listina o nabytí státního občanství České republiky udělenímVzory listiny o nabytí státního občanství České republiky udělením jsou

stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.§ 2Listina o nabytí státního občanství České republiky prohlášenímVzory listiny o nabytí státního občanství České republiky prohlášením

jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.§ 3Doklad o pozbytí státního občanství České republikyVzory dokladu o pozbytí státního občanství jsou stanoveny v příloze č.

3 k této vyhlášce.§ 4OsvědčeníVzory osvědčení podle § 43 zákona, osvědčení podle § 43 zákona, v němž

se na žádost uvádějí údaje o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého

právního předpisu fyzická osoba české či československé státní

občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo

v určitém období byla českým státním občanem či československým státním

občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České

republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení, a

osvědčení podle § 48 zákona jsou stanoveny v příloze č. 4 k této

vyhlášce.§ 5Tiskopisy(1) Tiskopisy dokladů, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4

k této vyhlášce, jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími

prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění. Každý tiskopis je

opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí každé série

od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje pro každý

tiskopis série stanovená přidáním dalšího shodného písmene označujícího

sérii a šestimístnou číslicí od 000001 do 999999.(2) Tiskopisy jsou tištěny na bezdřevém papíru formátu A4 ze 100%

buničiny, 110 g/m2, barva PANTONE 365, bez optického zjasňovače s plnou

chemickou ochranou.(3) Zajišťovacími prvky tiskopisů jsou vedle plné chemické ochrany

papíru vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu

a lipové listy.§ 6Zrušovací ustanoveníZrušuje se vyhláška č. 425/2013 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o

státním občanství České republiky.§ 7ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.Ministr:Chovanec v. r.Příloha 1Příloha 2Příloha 3Příloha 4