The Organization Of School Year


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
16/2005 Sb.VYHLÁŠKAze dne 29. prosince 2004o organizaci školního rokuZměna: 322/2008 Sb.Změna: 322/2008 Sb. (část)Změna: 111/2012 Sb.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):§ 1Předmět úpravyVyhláška upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a

termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách

a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.§ 2Organizace školního roku(1) Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a

končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na

první pololetí a druhé pololetí.(2) První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna

následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a

končí dnem 30. června.(3) Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování

následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí,

končí vyučování předcházející pátek.(4) Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru

vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v

období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před

termínem stanoveným v odstavcích 2 a 3; vyučování se v období školního

vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné

nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy.(5) Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny^1)

ředitel školy po projednání s žáky a zřizovatelem.§ 3Termíny vydávání vysvědčení(1) V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává

žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo

vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního

vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu

posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo

před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává

vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní

zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria.(2) V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se žákům vysvědčení předává

neprodleně po doložení splnění odborné nebo umělecké praxe nebo

sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.§ 4Školní prázdniny(1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční

prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny

a hlavní prázdniny.(2) Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku

28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy.(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího

kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají

prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na

pátek, končí prázdniny tímto pátkem.(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od

29. ledna do 4. února.(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden. Termíny jejich konání podle

sídla školy v jednotlivých okresech jsou uvedeny v příloze.(6) Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které

předcházejí Pondělí velikonočnímu.(7) Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního

vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.§ 5Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních

školách, středních školách a speciálních školách.2. Vyhláška č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o

organizaci školního roku v základních školách, středních školách a

speciálních školách.3. Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o

organizaci školního roku v základních školách, středních školách a

speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.§ 6ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministryně:JUDr. Buzková v. r.Příl.Termíny jarních prázdnin od školního roku 2010/2011 do školního roku

2015/2016

+-----------+--------------------+-------------------------------+

|Školní rok |Termín |Okresy, obvody hl. města Prahy |

+-----------+--------------------+-------------------------------+

|2010/11 |7. 2. - 13. 2. 2011 |Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy|

| | |Vary, Sokolov, Nymburk, |

| | |Jindřichův Hradec, Litoměřice,|

| | |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |

| +--------------------+-------------------------------+

| |14. 2. - 20. 2. 2011|Kroměříž, Uherské Hradiště,|

| | |Vsetín, Zlín, Praha-východ, |

| | |Praha-západ, Mělník, Rakovník,|

| | |Plzeň-město, Plzeň-sever,|

| | |Plzeň-jih, Hradec Králové,|

| | |Teplice, Nový Jičín |

| +--------------------+-------------------------------+

| |21. 2. - 27. 2. 2011|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|

| | |Liberec, Semily, Havlíčkův |

| | |Brod, Jihlava, Pelhřimov,|

| | |Třebíč, Žďár nad Sázavou, |

| | |Kladno, Kolín, Kutná Hora,|

| | |Písek, Náchod, Bruntál |

| +--------------------+-------------------------------+

| |28. 2. - 6. 3. 2011 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|

| | |Prachatice, Strakonice, Ústí|

| | |nad Labem, Chomutov, Most,|

| | |Jičín, Rychnov nad Kněžnou,|

| | |Olomouc, Šumperk, Opava,|

| | |Jeseník |

| +--------------------+-------------------------------+

| |7. 3. - 13. 3. 2011 |Benešov, Beroun, Rokycany,|

| | |České Budějovice, Český |

| | |Krumlov, Klatovy, Trutnov,|

| | |Pardubice, Chrudim, Svitavy,|

| | |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |

| +--------------------+-------------------------------+

| |14. 3. - 20. 3. 2011|Praha 1 až 5, Blansko,|

| | |Brno-město, Brno-venkov,|

| | |Břeclav, Hodonín, Vyškov,|

| | |Znojmo, Domažlice, Tachov, |

| | |Louny, Prostějov, Karviná |

+-----------+--------------------+-------------------------------+

|2011/12 |6. 2. - 12. 2. 2012 |Praha 1 až 5, Blansko,|

| | |Brno-město, Brno-venkov,|

| | |Břeclav, Hodonín, Vyškov,|

| | |Znojmo, Domažlice, Tachov, |

| | |Louny, Prostějov, Karviná |

| +--------------------+-------------------------------+

| |13. 2. - 19. 2. 2012|Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy|

| | |Vary, Sokolov, Nymburk, |

| | |Jindřichův Hradec, Litoměřice,|

| | |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |

| +--------------------+-------------------------------+

| |20. 2. - 26. 2. 2012|Kroměříž, Uherské Hradiště,|

| | |Vsetín, Zlín, Praha-východ, |

| | |Praha-západ, Mělník, Rakovník,|

| | |Plzeň-město, Plzeň-sever,|

| | |Plzeň-jih, Hradec Králové,|

| | |Teplice, Nový Jičín |

| +--------------------+-------------------------------+

| |27. 2. - 4. 3. 2012 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|

| | |Liberec, Semily, Havlíčkův |

| | |Brod, Jihlava, Pelhřimov,|

| | |Třebíč, Žďár nad Sázavou, |

| | |Kladno, Kolín, Kutná Hora,|

| | |Písek, Náchod, Bruntál |

| +--------------------+-------------------------------+

| |5. 3. - 11. 3. 2012 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|

| | |Prachatice, Strakonice, Ústí|

| | |nad Labem, Chomutov, Most,|

| | |Jičín, Rychnov nad Kněžnou,|

| | |Olomouc, Šumperk, Opava,|

| | |Jeseník |

| +--------------------+-------------------------------+

| |12. 3. - 18. 3. 2012|Benešov, Beroun, Rokycany,|

| | |České Budějovice, Český|

| | |Krumlov, Klatovy, Trutnov,|

| | |Pardubice, Chrudim, Svitavy,|

| | |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město|

+-----------+--------------------+-------------------------------+

|2012/13 |4. 2. - 10. 2. 2013 |Benešov, Beroun, Rokycany,|

| | |České Budějovice, Český|

| | |Krumlov, Klatovy, Trutnov,|

| | |Pardubice, Chrudim, Svitavy|

| | |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |

| +--------------------+-------------------------------+

| |11. 2. - 17. 2. 2013|Praha 1 až 5, Blansko,|

| | |Brno-město, Brno-venkov,|

| | |Břeclav, Hodonín, Vyškov|

| | |Znojmo, Domažlice, Tachov, |

| | |Louny, Prostějov, Karviná |

| +--------------------+-------------------------------+

| |18. 2. - 24. 2. 2013|Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy|

| | |Vary, Sokolov, Nymburk, |

| | |Jindřichův Hradec, Litoměřice,|

| | |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |

| +--------------------+-------------------------------+

| |25. 2. - 3. 3. 2013 |Kroměříž, Uherské Hradiště,|

| | |Vsetín, Zlín, Praha-východ, |

| | |Praha-západ, Mělník, Rakovník,|

| | |Plzeň-město, Plzeň-sever,|

| | |Plzeň-jih, Hradec Králové,|

| | |Teplice, Nový Jičín |

| +--------------------+-------------------------------+

| |4. 3. - 10. 3. 2013 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|

| | |Liberec, Semily, Havlíčkův |

| | |Brod, Jihlava, Pelhřimov,|

| | |Třebíč, Žďár nad Sázavou, |

| | |Kladno, Kolín, Kutná Hora,|

| | |Písek, Náchod, Bruntál |

| +--------------------+-------------------------------+

| |11. 3. - 17. 3. 2013|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|

| | |Prachatice, Strakonice, Ústí|

| | |nad Labem, Chomutov, Most,|

| | |Jičín, Rychnov nad Kněžnou,|

| | |Olomouc, Šumperk, Opava,|

| | |Jeseník |

+-----------+--------------------+-------------------------------+

|2013/14 |3. 2. - 9. 2. 2014 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|

| | |Prachatice, Strakonice, Ústí|

| | |nad Labem, Chomutov, Most,|

| | |Jičín, Rychnov nad Kněžnou,|

| | |Olomouc, Šumperk, Opava,|

| | |Jeseník |

| +--------------------+-------------------------------+

| |10. 2. - 16. 2. 2014|Benešov, Beroun, Rokycany,|

| | |České Budějovice, Český |

| | |Krumlov, Klatovy, Trutnov,|

| | |Pardubice, Chrudim, Svitavy,|

| | |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |

| +--------------------+-------------------------------+

| |17. 2. - 23. 2. 2014|Praha 1 až 5, Blansko,|

| | |Brno-město, Brno-venkov,|

| | |Břeclav, Hodonín, Vyškov,|

| | |Znojmo, Domažlice, Tachov, |

| | |Louny, Prostějov, Karviná |

| +--------------------+-------------------------------+

| |24. 2. - 2. 3. 2014 |Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy|

| | |Vary, Sokolov, Nymburk, |

| | |Jindřichův Hradec, Litoměřice,|

| | |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |

| +--------------------+-------------------------------+

| |3. 3. - 9. 3. 2014 |Kroměříž, Uherské Hradiště,|

| | |Vsetín, Zlín, Praha-východ, |

| | |Praha-západ, Mělník, Rakovník,|

| | |Plzeň-město, Plzeň-sever,|

| | |Plzeň-jih, Hradec Králové,|

| | |Teplice, Nový Jičín |

| +--------------------+-------------------------------+

| |10. 3. - 16. 3. 2014|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|

| | |Liberec, Semily, Havlíčkův |

| | |Brod, Jihlava, Pelhřimov,|

| | |Třebíč a Žďár nad Sázavou,|

| | |Kladno, Kolín, Kutná Hora,|

| | |Písek, Náchod, Bruntál |

+-----------+--------------------+-------------------------------+

|2014/15 |2. 2. - 8. 2. 2015 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|

| | |Liberec, Semily, Havlíčkův |

| | |Brod, Jihlava, Pelhřimov,|

| | |Třebíč, Žďár nad Sázavou, |

| | |Kladno, Kolín, Kutná Hora,|

| | |Písek, Náchod, Bruntál |

| +--------------------+-------------------------------+

| |9. 2. - 15. 2. 2015 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|

| | |Prachatice, Strakonice, Ústí|

| | |nad Labem, Chomutov, Most,|

| | |Jičín, Rychnov nad Kněžnou,|

| | |Olomouc, Šumperk, Opava,|

| | |Jeseník |

| +--------------------+-------------------------------+

| |16. 2. - 22. 2. 2015|Benešov, Beroun, Rokycany,|

| | |České Budějovice, Český |

| | |Krumlov, Klatovy, Trutnov, |

| | |Pardubice, Chrudim, Svitavy,|

| | |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |

| +--------------------+-------------------------------+

| |23. 2. - 1. 3. 2015 |Praha 1 až 5, Blansko,|

| | |Brno-město, Brno-venkov,|

| | |Břeclav, Hodonín, Vyškov|

| | |Znojmo, Domažlice, Tachov, |

| | |Louny, Prostějov, Karviná |

| +--------------------+-------------------------------+

| |2. 3. - 8. 3. 2015 |Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy|

| | |Vary, Sokolov, Nymburk, |

| | |Jindřichův Hradec, Litoměřice,|

| | |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |

| +--------------------+-------------------------------+

| |9. 3. - 15. 3. 2015 |Kroměříž, Uherské Hradiště,|

| | |Vsetín, Zlín, Praha-východ, |

| | |Praha-západ, Mělník, Rakovník,|

| | |Plzeň-město, Plzeň-sever,|

| | |Plzeň-jih, Hradec Králové,|

| | |Teplice, Nový Jičín |

+-----------+--------------------+-------------------------------+

|2015/16 |1. 2. - 7. 2. 2016 |Kroměříž, Uherské Hradiště,|

| | |Vsetín, Zlín, Praha-východ, |

| | |Praha-západ, Mělník, Rakovník,|

| | |Plzeň-město, Plzeň-sever,|

| | |Plzeň-jih, Hradec Králové,|

| | |Teplice, Nový Jičín |

| +--------------------+-------------------------------+

| |8. 2. - 14. 2. 2016 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|

| | |Liberec, Semily, Havlíčkův |

| | |Brod, Jihlava, Pelhřimov,|

| | |Třebíč, Žďár nad Sázavou, |

| | |Kladno, Kolín, Kutná Hora,|

| | |Písek, Náchod, Bruntál |

| +--------------------+-------------------------------+

| |15. 2. - 21. 2. 2016|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|

| | |Prachatice, Strakonice, Ústí|

| | |nad Labem, Chomutov, Most,|

| | |Jičín, Rychnov nad Kněžnou,|

| | |Olomouc, Šumperk, Opava,|

| | |Jeseník |

| +--------------------+-------------------------------+

| |22. 2. - 28. 2. 2016|Benešov, Beroun, Rokycany,|

| | |České Budějovice, Český |

| | |Krumlov, Klatovy, Trutnov,|

| | |Pardubice, Chrudim, Svitavy,|

| | |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město|

| +--------------------+-------------------------------+

| |29. 2. - 6. 3. 2016 |Praha 1 až 5, Blansko,|

| | |Brno-město, Brno-venkov,|

| | |Břeclav, Hodonín, Vyškov|

| | |a Znojmo, Domažlice, Tachov,|

| | |Louny, Prostějov, Karviná |

| +--------------------+-------------------------------+

| |7. 3. - 13. 3. 2016 |Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy|

| | |Vary, Sokolov, Nymburk, |

| | |Jindřichův Hradec, Litoměřice,|

| | |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |

+-----------+--------------------+-------------------------------+1) § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Related Laws